• Home
  • Introduction
  • Direction

Direction

Head office

28-90, Bugokgongdan 4-gil, Bugok-ri, Songak-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, 31721, Republic of Korea
TEL : 041-358-0020   FAX : 041-358-0026
E-mail:info@pnc21.com

Branch office in Seoul / Technology institute

121, Digital-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08505, Republic of Korea
TEL : 02-851-0020    FAX : 02-851-0076
E-mail:info@pnc21.com